Rheoli Digwyddiad Dathlu Undeb Rygbi Cymru yn y Senedd.

// Undeb Rygbi Cymru

Y briff

Darparu rheolaeth gyflawn dros y digwyddiad ynghyd â'r ochr glyweledol ar gyfer Dathliad Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Undeb Rygbi Cymru, ar risiau'r Senedd - gyda dim ond 48 awr o rybudd! 

Amcanion allweddol

 • Cyflwyno digwyddiad addas ar gyfer dathlu enillwyr y Gamp Lawn
 • 48 awr o rybudd

Ateb

 • System PA llawn
 • Goleuo
 • Rhubannau bioddiraddiadwy
 • Sgriniau LED
 • Plinthiau i'r tlysau
 • Llif camera byw (gan gynnwys system camera gyswllt ddi-wifr)
 • System chwarae yn ôl ar gyfer fideo
 • Generadur ar gyfer y sain a'r goleuo
 • Cyfarwyddwr sioe i sicrhau bod y digwyddiad yn mynd yn ddidrafferth.

O sgyrsiau petrus ar y nos Wener, i'r golau gwyrdd ar y Sul, roedd rhaid i ni wireddu hyn i gyd mewn llai na 48 o oriau (ac fe wnaethon ni wrth gwrs!) 

Roedd ein Rheolwr Llawr ar y safle a'r Cyfarwyddwr yn cydlynu'r amserlen gydag URC, ac yn cysylltu â'r cyflwynwyr, y côr a phartneriaid megis y Senedd, Heddlu De Cymru a Chyngor Caerdydd i sicrhau bod gweithrediad llyfn i bob elfen o'r fideo i godi'r tlws ar gyfer yr elfen pyrotechneg (mae'r rhestr yn ddiddiwedd...).

Dyma un o'r digwyddiadau hynny pan mai gwaith tîm yw popeth. Gydag amserlen mor dynn roedd cydweithio'n allweddol i sicrhau digwyddiad addas i ddathlu enillwyr y Gamp Lawn!