Cynllunio a theilwra arddangosfa ymgyrch haf.

// Dŵr Cymru

Y briff

Creu presenoldeb croesawgar ac atyniadol i Dŵr Cymru fyddai’n gallu teithio ledled y wlad gan ryngweithio â'u cwsmeriaid.

Amcanion allweddol

  • Creu strwythur awyr pwrpasol
  • Dyluniad atyniadol
  • Rheoli pob agwedd ar gysyniad yr arddangosfa, dylunio, dosbarthu, logisteg ac iechyd a diogelwch

Ateb

Dim ond 4 wythnos oedd gennym rhwng creu’r syniad a’i wireddu, ac roedd y sioeau teithiol yn cael eu cynnal ledled y wlad am 10 wythnos heb lawer o amser rhyngddynt. Gan ddylunio strwythur awyr pwrpasol gyda brandio a graffeg y cwmni, fe gyflwynwyd ein Cromen ‘M3 Air Geo 8M x 8M unigryw dros dro, sef yr unig un sydd ar gael ym marchnad y DU heddiw. Dyluniwyd y tu mewn yn ôl arddull siop Apple - agored a chroesawgar, tra ar yr un pryd yn cynnig gofod llawn gwybodaeth ac ymlaciol, yn cynnwys sain, fideo, a negeseuon gweledol a gofod rhyngweithiol i blant. Profodd yn ddigon o atyniad mewn digwyddiadau cyhoeddus gyda nifer uwch na’r disgwyl o ymwelwyr. 

Gwnaethom reoli pob agwedd ar y cysyniad o arddangosfa, dylunio, dosbarthu, logisteg ac iechyd a diogelwch, ac enwebwyd y sioe deithiol am wobr Canmol: Gwobr Farchnata Cymru.