Cymraeg

Ar hyn o bryd mae’r wefan yn cael ei datblygu felly dewch nôl cyn hir am y newyddion diweddaraf ac i weld ein gwaith.

Ry’n ni’n grŵp o gynhyrchwyr a chyfarwyddwr uchelgeisiol gyda’r bwriad o greu cynnwys ffilm a theledu i ysbrydoli, herio a chynhyrfu cynulleidfaoedd. Ond yn fwy na dim; ry’n ni’n hoff o adrodd stori dda.

Mae ein tîm profiadol wedi gweithio ar Doctor Who, Little Britain, Sherlock a Pobol y Cwm, rhaglenni dogfen yn dilyn corau meibion, carafanwyr, tîmau rygbi a phêl-droed a rasys hwylio yn ogystyal â digwyddiadau byw fel Proms in the Park, BBC Singer of the World a chyngerdd Ryder Cup: Welcome to Wales.

Fel cwmni cynhyrchu rydym ni wedi adeiladu rhestr gredydau i’w ymfalchio ynddo gydag uchafbwyntiau megis Wales Football: The Women in Red ac Inside the Scrum i BBC. Agorodd y ddwy raglen y llen ar stori chwaraewyr tîmau pêl-droed a rygbi merched Cymru.

Bois y Pizza i S4C, sydd wedi ei ail-fersiynnu i Saesneg i’w ddosbarthu yn rhyngwladol. Mae’r gyfres yn adrodd hanes siwrne fythgofiadwy Jez a Ieuan wrth iddynt deithio led-led Ewrop yn eu fan tair-olwyn i gystadlu ym Mhencampwriaeth Pizza y Byd ym Mharma.

Roedd Bleddyn Môn a’r Ras Cefnfor Volvo yn raglen unigol arbennig yn nodi camp anferthol yr hwyliwr Bleddyn Môn wrth iddo fentro o amgylch y byd yn Ras Cefnfor Volvo.

Rhaglen ddogfen gerddoriaeth yn dathlu Blwyddyn Cymru yng ngŵyl geltaidd fwya’r byd oedd Lorient 2018.

Ry’n ni’n gwmni sy’n ffynnu ar ddatblygu syniadau newydd sy’n gweithio yn barhaol ar ychwanegu syniadau cynhyrfus i’n llechen.

Dan arweiniad Rob Light ac Adrian Jones, byddem wrth ein bodd i sgwrsio am ein gwaith ac i weld sut gallwn ni ddod a’r syniad nesaf i fodolaeth.