Creadigol

Rydym yn darparu datrysiadau creadigol strategol i’ch heriau brand a dylunio. O brosiectau hunaniaeth brand ar raddfa lawn i raffeg symudol ar gyfryngau cymdeithasol, mae ein harbenigedd ar draws y disgyblaethau creadigol yn sicrhau ein bod yn darparu canlyniadau clyfar, arloesol sy’n cael effaith.

Gwybodaeth a Dadansoddiad
Strategaeth a Lleoli Brand
Enwi a Thôn y Llais
Hunaniaeth Brand a Dylunio
Ymgyrchoedd
Post Uniongyrchol ac E-negeseuon
Profiadau Brand Digidol
UX/UI
Graffeg Symudiad ac Animeiddio
Dylunio Pecynnu
Graffeg Arwyddion ac Arddangos
Cyfeiriad Ffotograffiaeth a Chelf

A painted typographical sign in Llanelli, in white and red.

Diffinio llwyddiant

Rydym yn gweithio ar y cyd ar bob briff gan bob cleient, gan edrych ar eich anghenion fel brand, dyheadau eich cynulleidfa, a’r ffordd orau o gyflawni’r ddau. Mae deall yr her yn glir a phennu targedau realistig ond beiddgar yn golygu ein bod yn gallu darparu canlyniadau llwyddiannus, mesuradwy.

A member of the Orchard creative team happily working at a desk while smiling at the computer screen.
A front on view of a bus advertisement for the Welsh Hospital Association brand on a sunny day.
Orchard creative team members in a strategic meeting in the Orchard studio.
Orchard creative team member at their desk working on a integrated design project
1/6

Mae ein hymgyrchoedd, ein prosiectau a’n gweithrediadau arobryn yn helpu i gysylltu cynulleidfaoedd a brandiau bob dydd drwy fideos cyfranogol a difyr, cynnwys cymdeithasol a digidol trawiadol, a digwyddiadau a phrofiadau rhyfeddol. Mae ein cleientiaid yn ymddiried ynom i adeiladu eu brandiau, sbarduno gwerthiant ac ymgysylltu, a gadael gwaddol parhaus i’w cynulleidfaoedd.

Orchard creative team members in a strategic meeting reviewing work in the Orchard studio.
Orchard creative team members in a strategic meeting reviewing work in the Orchard studio.

Cynllunio craff

Rydym yn edrych yn gyfannol ar eich brand i ddyfeisio’r strategaeth orau bosibl. Rydym yn pori dros wybodaeth, tueddiadau ac arloesi i greu cynllun ymarferol ac effeithiol. Os oes arnoch angen cynhyrchion digidol, dylunio gofodol fel brandio ar gyfer gofod arddangos, UX a datrysiadau ar-lein i roi cychwyn i’ch gwefan, neu ffotograffiaeth nodedig i hawlio sylw eich cynulleidfa, rydym yn fedrus wrth ddatrys problemau creadigol.

A selection of pages laid out in a grid. Taken from the Llanelli brand guidelines.

Creadigrwydd trawiadol

Drwy ddyluniadau wedi’u saernïo’n hyfryd a brandio lluniaidd a greddfol, rydym yn helpu i leoli eich brand neu’ch ymgyrch lle rydych chi eisiau iddo fod. Rydym yn gweithio’n gyson i ddiwallu anghenion eich cynulleidfa, gan gadw bob amser at y canllawiau diweddaraf ar hygyrchedd a dylunio arfer gorau.

Creu gwaddol

Mae galw mawr am ein gwaith creadigol a’n hallbynnau diolch i’w ffocws ar ganlyniadau, effaith ac ansawdd. Fel arbenigwyr yn ein maes, mae ein gwaith brandio a dylunio pwrpasol i’w weld ar draws platfformau gwe, cymdeithasol, arbrofol a rhithwir ar gyfer rhai o frandiau a sefydliadau mwyaf y byd.

Printed hoarding advertisement for the Let's Talk Neath Portalbot campaign.
“Have always, where possible, on-boarded Orchard as I have moved into new roles as they really do act as an extension of the team. They deliver a range of skills from creative to strategy and are always passionate about delivering an exceptional service, they have continued to deliver outcomes that inspire, educate and engage.”
Lewis Janes
Head of Marketing Communications
Atradius

Chwilio am ysbrydoliaeth greadigol?

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd