Amdanom Ni

Orchard ydym ni. Asiantaeth farchnata integredig arobryn, amlddisgyblaethol sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd. Rydym yn hyrwyddo meddwl yn strategol, datrysiadau creadigol, ac effaith fasnachol.

Ein gwasanaethau

Creadigol

Rydym yn arbenigwyr mewn brandio, dylunio a datrysiadau creadigol pwrpasol, o strategaeth brand, lleoliad a hunaniaeth, i gynhyrchion a phrofiadau digidol.

Arloesi Digidol

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o helpu’ch busnes i adrodd stori gan ddefnyddio technoleg, o VR i AI, apiau, animeiddiadau, a fideos cyfranogol.

Cynnwys

Os oes arnoch chi angen cynnwys cyfryngau cymdeithasol sy’n drawiadol yn weledol neu adrodd straeon difyr ar eich gwefan, rydym yn creu cynnwys fideo, sain, cymdeithasol a digidol y mae pobl yn gallu uniaethu ag ef.

Digwyddiadau a Phrofiadau

Boed yn gynhadledd ar-lein, yn arddangosfa wyneb yn wyneb, yn weithredu brand, yn fyw, yn rhithwir neu’n hybrid, rydym yn brofiadol am sicrhau bod eich digwyddiad yn dod yn fyw.

Cyfathrebu

Gan gyfuno hysbysebu, cynllunio cyfryngau a phrynu, cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol, rydym yn arbenigo mewn strategaeth, cynllunio a chyflwyno cyfathrebu sy’n cael eu sbarduno gan wybodaeth.

Ein dull o weithredu

Mae pob prosiect neu her sy’n dod drwy ein drysau yn mynd drwy ein proses dechnegol fanwl gywir sy’n ein galluogi i ddarparu datrysiadau pwrpasol, meddwl yn hyblyg, a llwyddiant mesuradwy.

Y cam cyntaf yw sgwrs i ddarganfod beth yw’r her y mae angen i ni ei datrys. Gallai hynny olygu gweithdai, sesiynau syniadau, neu fapiau meddwl er mwyn llunio briff manwl.

Yn y cam hwn rydym yn casglu’r arbenigwyr gorau o’n tîm i feddwl am syniadau a datrysiadau creadigol. Rydym yn edrych ar y briff, yn mireinio’r cysyniadau, ac yn creu cynllun ar gyfer sut rydym yn mynd i ddatrys yr her.

Pan fydd y syniad wedi’i fireinio a’i gytuno, rydym yn gweithio ar greu’r gweithredu, y cynnwys, y creadigol, neu’r elfennau y gellir eu cyflawni ar gyfer yr ymgyrch – ar amser, gan gadw at y briff ac o fewn y gyllideb.

Mae’r cam olaf hwn yn hanfodol i ddeall llwyddiant y prosiect ac i weld a ydym wedi rhagori ar eich disgwyliadau. Rydym yn edrych ar yr wybodaeth a’r cyflawniadau i ddeall sut gallwn barhau i sbarduno eich prosiect yn ei flaen, boed hynny drwy greu mwy, curadu’r hyn sydd gennych chi, neu ymgymryd â her newydd sbon.

Communications team talking, while working on an integrated project.
A picture of the Orchard studio.

I ni, nid rhywbeth ffasiynol yw cynaliadwyedd, yn syml, mae’n rhan greiddiol o bopeth rydym yn ei wneud. Rydym bob amser yn ymwybodol o’r amgylchedd, y cymunedau, a lles y bobl o’n cwmpas.Rydym yn gweithio gyda Gofod Celfyddydau Gwledig Coed Hills – cymuned gynaliadwy ecogyfeillgar, leol – i blannu coeden ar gyfer pob swydd rydyn ni’n ei chwblhau ar gyfer ein cleientiaid. Felly, pan fyddwn ni’n eich helpu chi, byddwch chi’n helpu’r blaned. Rydym yn addo plannu o leiaf 200 o goed bob blwyddyn.

 

Eleni, ein partner elusennol o ddewis yw Maint Cymru, sy’n helpu i ddarparu cefnogaeth ac arbenigedd i gymunedau lleol a brodorol mewn rhanbarthau trofannol.

 

Darllen mwy

A member of the Orchard sustainability team planting.

Ein Tîm

Adrian Jones

Adrian Jones
Pennaeth y Tîm Cynhyrchu

Alastair Wilson
Cyfarwyddwr

Aleighcia

Aleighcia Scott
Cynnwys

Alex Williams
Marchnata

Ananya Mahawar
Cyfathrebu

Andrew Griffiths

Andrew Griffiths
Cyfarwyddwr Creadigol

Andrew Jones
Cynnwys

Betsan Jones
Rheolwr Contract

Carys Matthews
Creadigol

Carys Oldall
Rhelowr Cyfrif Digwyddiadau a Phrofiadau

Catrin Morris
Cynnwys

Chanice Stones
Digwyddiadau a Phrofiadau

Charys Bestley
Digwyddiadau a Phrofiadau

Cheryl Hughes

Cheryl Hughes
Cyfarwyddwr Cyfrif

Dai Butcher
Pennaeth Arloesi Digidol

Dylan Jones
Digwyddiadau a Phrofiadau

Edward Cullen
Pennaeth Gwasanaethau Ymgyrchoedd Creadigol

Elinor Rees
Cyfathrebu

Emma Bevan

Emma Bevan
Cynnwys

Emma Wordley

Emma Wordley
Pennaeth Marchnata

Ffion Meijer

Ffion Meijer
AD

Gareth Delve

Gareth Delve
Cynnwys

Geraint Vaughan
Cyfathrebu

Holly Griffin
Cyfathrebu

Jess Magness

Jess Magness
Pennaeth Ymgyrchoedd

Jim Carpenter

Jim Carpenter
Cyfarwyddwr

Jordan Gazzard
Creadigol

Josh Holland
Cynnwys

Josh Roughley
Digwyddiadau a Phrofiadau

Laura Hughes

Lara Hughes
Cynnwys

Laura Carpanini

Laura Carpanini
Pennaeth Cyfathrebu

Lee Baker

Lee Baker
Gweithrediadau

Lyndon Thomas
Cyfarwyddwr Creadigol

Maisy Williams
Cynnwys

Mark Bull

Mark Bull
Digwyddiadau a Phrofiadau

Martyn Davis

Martyn Davis
Pennaeth Technegol

Nia Walters

Nia Talfryn Walters
Cynnwys

Nicola Scougall
Cynnwys

Owain Jones

Owain Jones
Cynnwys

Perla Nunez

Perla Ponce Nuñez
Digwyddiadau a Phrofiadau

Rhianedd Sion
Cynnwys

Rhidian Evans

Rhidian Evans
Cynhyrchydd Llinell a Rheolwr Cynhyrchiadau

Rob Johnson

Rob Johnson
Digwyddiadau a Phrofiadau

Rob Light

Rob Light
Cyfarwyddwr Tîm Cynhyrchu Creadigol a Rhaglenni Teledu

Robert Samuel

Robert Samuel
Digwyddiadau a Phrofiadau

Sarah Thomas
Pennaeth Digwyddiadau

Simon Goss

Simon Goss
Arloesi Digidol

Sinead Morris
Cyfathrebu

Stephanie Cobley
Gweithrediadau

Tim Powell

Tim Powell
Cyfarwyddwr

Ursula Marshall

Ursula Marshall
Pennaeth Arddangosfeydd

Vicky Smith
Cyfathrebu

Achrediadau

Eisiau gweithio gyda ni?

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd