Cyfathrebu

Gydag adnoddau cyfathrebu pwerus a chyfoeth o brofiad, rydyn ni yma i’ch arwain chi yn arbenigol drwy dirlun cyfryngau yr oes sydd ohoni. Rydym yn llunio ac yn gweithredu strategaethau cyfathrebu integredig, effeithiol ar gyfer pob math o sefydliadau ac unigolion. Ac rydym yn aelod o’r Sefydliad i Ymarferwyr Hysbysebu (IPA), sy’n golygu bod ein holl waith yn hyrwyddo arloesedd ac arfer gorau.

Cynllunio a Phrynu Cyfryngau
Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfryngau Cymdeithasol
Hyfforddiant Cyfryngau
Ysgrifennu Testun
Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol
Marchnata Dylanwadwyr
Rheoli Argyfyngau ac Enw Da

Agnosteg Cyfryngau

Rydym yn edrych o’r newydd ar bob briff, os oes arnoch angen cynllunio cyfryngau a phrynu, ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus neu gyfryngau cymdeithasol, neu os ydych yn buddsoddi mewn hyfforddiant ac arweiniad cyfryngau. Mae ein perthnasoedd sefydledig â pherchnogion cyfryngau yn rhoi pŵer sylweddol a chystadleuol i brynu cyfryngau i ni yn ogystal â gwybodaeth am blatfformau fformatau newydd, ac arloesi.

Strategaeth deallusrwydd

Mae ein strategaethau yn seiliedig ar wybodaeth o adnoddau ymchwil a data fel Mintel, offer ymddygiadol fel TGI a gwybodaeth gwariant cystadleuwyr gan Ad Dynamix. Mae ein harbenigwyr yn creu naratifau cryf ac yn creu straeon cadarn sy’n cael eu hadrodd mewn ffordd ddilys. Rydym yn mabwysiadu dull holl-sianel, integredig o weithredu, sy’n golygu bod yr holl opsiynau ar gael i chi ar draws teledu, radio, y wasg, awyr agored, hysbysfyrddau, digidol, nawdd, sinema, post / ymateb uniongyrchol, ar-lein a chyfryngau cymdeithasol, cylchgronau a phrofiadol.

Members of the Orchard Communications team
A photo of the Orchard studio

Sylw llwyddiannus

Rydym yn dod â straeon yn fyw yn y byd go iawn drwy’r defnydd mwyaf priodol o lais, gair a llun, a’r cyfan yn cael ei gyflwyno ar draws sianeli cyfryngau perthnasol. Mae ein hyfforddiant cyfryngau y mae galw mawr amdano yn sicrhau eich bod chi a’ch sefydliad yn cael eich gweld yn y golau mwyaf cadarnhaol ar deledu, radio, sgrin werdd, wedi’i recordio ymlaen llaw neu’n fyw. Mae ein hymgyrchoedd cyfathrebu a’n rheolaeth yn creu tueddiadau, dylanwad, cysylltiadau, rhwydweithiau a chyfryngau, i ddarparu sylw effeithiol a thrawiadol.

Hyrwyddo hirhoedledd

Rydym yn adolygu effaith ein hymgyrchoedd ar y cyfryngau yn ofalus ac yn drefnus i sicrhau ein bod wedi cyflawni a rhagori ar ein canlyniadau dymunol. Nod ein strategaethau cyfryngau yw sicrhau negeseuon cydlynol a hawdd eu deall i adeiladu eich brand dros y tymor hwy.

“Taking control of the brief, delivering it on time. Taking ownership from the start seeing it through to the end with full analytics. Taking the stain off myself and giving me confidence in the execution of the campaign. Strategic thinking around the media, our objectives and in hitting our target audiences. Thorough understanding of the media platforms available.”
Kate Johnston
Marketing Manager
Burns Pet Food

Chwilio am ffyrdd i hyrwyddo’ch brand?

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd