Dathlu 5 mlynedd fel asiantaeth achrededig yr IPA

Cymeradwyaeth gan fathodyn proffesiynoldeb uchaf ei barch y diwydiant hysbysebu.

Rydym yn falch iawn o fod yn asiantaeth achrededig yr IPA (The Institute of Practitioners) am y pumed flwyddyn yn olynol.

Wrth siarad am ein hachrediad, dywedodd y Cyfarwyddwr, Jim Carpenter “Mae cadarnhad o’n haelodaeth flynyddol o’r IPA yn rhoi sicrwydd ein bod wedi cyflawni ein hymrwymiad i arfer gorau, gan gynnwys datblygiad proffesiynol parhaus. Mae’r IPA yn darparu adnodd gwych i helpu dysgu a datblygu ar gyfer ein staff, sydd, yn ei dro, yn darparu buddion sylweddol i’n cleientiaid ni.”

Gan bennu’r protocolau ar gyfer safonau arfer gorau diwydiant y DU, mae’r IPA yn cefnogi asiantaethau hysbysebu cyflym yn y DU gyda’r nod o’u helpu i ‘fod y gorau y gallant fod’.

Wales Tech Week

Eisiau gweithio gyda ni?

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd