Mae’r Cynllun Hyderus o ran Anabledd yn gynllun a gychwynnir gan y llywodraeth sy’n cefnogi cyflogwyr i wneud y gorau o’r doniau y gall pobl ag anableddau eu cynnig i’r gweithle, gan roi’r offer i ni recriwtio, cadw a datblygu.

Gan weithio’n agos gyda Dan Biddle, sylfaenydd y Gwasanaeth Cenedlaethol ar Amrywiaeth, Cyflogaeth a Chynghori, rydym wedi bod yn gwneud yr addasiadau angenrheidiol i’n mannau gwaith a’n harferion er mwyn sicrhau y gallem gyflawni’r statws hwn, wrth i ni weithio tuag at fod yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd yn y diwydiant.

“Rydym bellach yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ardystiedig, yn rhan o’n hymrwymiad i gynhwysiant ac amrywiaeth yn y gweithle. Rydym yn cael ein cydnabod am newid ymddygiad a diwylliant o gwmpas anabledd o fewn Orchard, ac am hyrwyddo hyn trwy ein rhwydweithiau. Mae’r cynllun yn cael effaith wirioneddol. ar fywydau pobl, ac rydym yn falch o fod yn dîm sy’n gwerthfawrogi ac yn parchu cynhwysiant fel hyn”

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.gov.uk/government/collections/disability-confident-campaign

Eisiau gweithio gyda ni?

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd