Jobs

Rydym yn chwilio am Rheolwr Cyfrif Gweithrediadau newydd

Cyfleoedd llawrydd ar gael nawr gyda’n tîm Digwyddiadau!

Ydych chi’n feddyliwr blaengar? Oes gennych chi brofiad o weithio mewn arddangosfeydd awyr agored, cynllunio digwyddiadau, logisteg, goruchwylio adeiladu stondinau a chysylltu â chleientiaid? Yna rydyn ni eisiau siarad gyda chi!

 

Mae gennym ni rai misoedd cyffrous ar y gweill ar gyfer y flwyddyn nesaf yn barod, yn orlawn o ddigwyddiadau ledled Cymru. Felly, os ydych chi’n gweithio ar eich liwt eich hun mewn arddangosfeydd neu ddigwyddiadau ac yn awyddus i ymwneud ag Eisteddfod yr Urdd, y Sioe Frenhinol, yr Eisteddfod Genedlaethol a mwy, cysylltwch â ni i gael gwybod am gyfleoedd llawrydd sydd yn dod lan.

Cysylltwch

Am fwy o fanylion, neu i anfon eich CV atom, cysylltwch â: [email protected]

Ffit y bil? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych

Astudiaethau achos

0
0

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd