Mae’r Rheolwr Cytundebau Cyfrif Allweddol yn gyfle cyffrous i ymuno ag Orchard i chwarae rhan allweddol wrth reoli cyfrif cleient cenedlaethol o fri.  

 

Mae’r rôl hon yn gytundeb Cyfnod Penodol 24 mis. Bydd y rôl hon yn gweithio’n agos gyda Bwrdd yr Asiantaeth i hyrwyddo integreiddio a sicrhau bod pob tîm a chyflogai yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni nodau ac amcanion terfynol cleient. Byddai gweithredwr blaengar yn fwyaf addas ar gyfer y rôl, gyda’r gallu i ddefnyddio a gweithredu tueddiadau cyfredol, a rhai sy’n dod i’r amlwg, ar draws amrywiaeth o lwyfannau 

 

Mae Orchard yn asiantaeth integredig amlddisgyblaethol uchel ei pharch, sy’n cael ei gyrru gan werthoedd, ac sydd wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd, gyda thîm o dros 60 o bobl yn gweithio ar draws cynnwys, gweithrediadau, cyfathrebu a gwasanaethau creadigol 

 

Sut i wneud cais

 

nfonwch lythyr eglurhaol atom yn egluro pam mai chi yw’r person gorau ar gyfer y swydd ac anfonwch PDF atom neu linc i’ch CV neu eich portffolio at [email protected]

 

Am gopi o’r disgrifiad swydd, cliciwch yma

Ffit y bil? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych

Astudiaethau achos

0
0

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd