Rydym yn chwilio am unigolyn hyderus sydd â sgiliau cyfathrebu da i ymuno â’n Tîm Gwerthiannau Nawdd, a dechrau ar eu gyrfa ym maes Gwerthiannau Nawdd. Bydd y Swyddog Gwerthiannau Nawdd yn chwarae rhan hanfodol yn y tîm drwy gefnogi’r gwaith o gyrchu a negodi cytundebau nawdd a phartneriaeth, a’r weinyddiaeth gysylltiedig, ar gyfer ein cleientiaid asiantaeth.  

 

 

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn yma.

 

Sut i wneud cais

I wneud cais, anfonwch CV cyfredol atom a chrynodeb (1 tudalen ar y mwyaf) i [email protected] erbyn canol dydd, Dydd Iau 29 Ebrill 2024.

Rydym yn derbyn nifer fawr o geisiadau felly er ein bod yn gwneud ein gorau i gysylltu â phawb, os nad ydych wedi clywed gennym o fewn mis o’ch cais, yn anffodus nid ydych wedi bod yn llwyddiannus.

Ffit y bil? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych

Astudiaethau achos

0
0

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd