Taith rithwir y Bathdy Brenhinol

Darganfod mwy yng nghwmni Little Miss Inventor

Mae’r Bathdy Brenhinol, gwneuthurwr holl arian y DU a llawer o arian tramor, yn croesawu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn i’w ffatri gynhyrchu yn Llantrisant ger Caerdydd. O dwristiaid i grwpiau ysgol, mae’r Bathdy yn addysgu popeth i ymwelwyr am sut mae darn arian yn cael ei greu a’r hanes y tu ôl i’r Bathdy ei hun – y cwmni hynaf yn y DU.

Creu cynnwys 360
Ffilmio 360
Creu gwrthrychau 3D
Animeiddio
Cynhyrchu fideos corfforaethol
Cynnwys fideo
Creu fideos VR
Ffilmio VR

Ond gyda’r drws ar gau oherwydd y pandemig, roedd y Bathdy angen ffordd arall o adrodd ei stori. Ein her oedd creu ffordd arloesol a difyr o ddarparu taith rithwir o’i gyfleusterau i’r cyhoedd. Nid yn unig hynny, byddai angen i bobl allu cael mynediad i’r daith o gartref, heb offer arbenigol.

Byddai lansiad y daith rithwir newydd hon yn cyd-fynd yn gyfleus â lansiad darn arian newydd, mewn partneriaeth â thrwyddedwr Mr Men & Little Miss, sef Sanrio, i ddathlu 50 mlynedd o’r cymeriadau poblogaidd i blant. Roedd hwn yn ymddangos yn gyfle perffaith i gyfuno’r ddau sefydliad Prydeinig eiconig yma ar gyfer ein datrysiad.

The Mr Men and Little Miss 50th birthday celebration coin from the Royal Mint on a yellow background.

Roeddem yn gwybod y byddai angen i’n gweithredu fod yn slic, yn ddifyr ac yn arloesol. Creodd ein harloesi digidol newydd daith fideo rithwir stereosgopig (3D) 360, 10 munud hynod ddifyr. Yn cael ei harwain gan Little Miss Inventor ac ar gael i’w weld ar ffonau symudol, porwyr bwrdd gwaith a chlustffonau realiti rhithwir, roedd y fideo yn galluogi defnyddwyr i symud o amgylch cyfleuster y Bathdy Brenhinol yn hwylus.

Gweld y daith 360

An image of an illustrated lightbulb used in the Little Miss Inventor Royal Mint tour.
An image of an illustrated clock on a blue background used in the Little Miss Inventor Royal Mint tour.
An image of an illustrated cake on a red background used in the Little Miss Inventor Royal Mint tour.
1/6

Dim ond un broblem oedd – doedd Little Miss Inventor erioed wedi cael ei lleisio na’i hanimeiddio o’r blaen. Gan weithio ochr yn ochr â’r Bathdy Brenhinol a Sanrio, daethom â’r cymeriad yn fyw, gan gastio a recordio artist trosleisio, animeiddio symudiadau a phersonoliaeth y cymeriad, a chreu sgript. Fe wnaethom greu’r cymeriad fel animeiddiad 2D a’i gyfansoddi’n fideo stereo amgylchedd 360. Roedd defnyddio fideo stereosgopig yn hytrach na monosgopig 360 yn ein galluogi i greu dyfnder yn y golygfeydd a dod â’r animeiddiad cymeriad 2D yn fyw.

Ein nod oedd darparu profiad rhithwir a oedd cystal â phe baech yn ymweld â’r Bathdy Brenhinol, a dyna’n union a wnaeth ein fideo.

A member of the Orchard digital team working on an animation of the birds used in the Little Miss Inventor Royal Mint tour.
“Working on this project with Orchard was an exciting and enjoyable opportunity. This is the first VR project we have worked on at The Royal Mint and the finished piece is perfect. Right from the start, at the proposal stage, we were impressed with the potential that the video had. The filming process was faultless, and the delivery was excellent, despite incredibly tight deadlines. We very much look forward to the next project!”
Dan Johnson
Royal Mint
Marketing & Events Manager

Angen arloesi digidol?

Astudiaethau achos

0
0

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd