FUN HQ Caerdydd

Sefydlu brand a sbarduno ymgysylltiad a gwerthiant tocynnau trwy cyfryngau cymdeithasol.

Yr her oedd creu hunaniaeth brand a lansio ymgyrch ar gyfer Fun HQ Caerdyddcyrchfan aml-ddefnydd newydd yn seiliedig ar weithgareddau yng Nghaerdydd gyda dringo Clip ‘n Climb, chwarae meddal a chaffi. Gyda llawer o gystadleuaeth yn yr ardal, roedd yn hollbwysig inni ddatblygu hunaniaeth brand unigryw a strategaeth gymdeithasol i ddenu ac ennill sylw. 

Hunaniaeth Brand ac Enwi
Animeiddiad
Dylunio Graffeg
Canllawiau Brand
Templedi Cyfryngau Cymdeithasol
Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Yn dilyn cydweithio agos â’r cwmni a rhanddeiliaid allweddol, fe wnaethom gynhyrchu canllawiau brand penodol a deunydd marchnata i ddechrau a oedd yn adlewyrchu’r weledigaeth. Fe wnaethon ni greu hunaniaeth feiddgar, hyderus, gan ddefnyddio lliwiau llachar a theipograffeg, gyda naws cynnil i’r gweithgaredd a gynhwyswyd. 

O ffotograffiaeth, i arwyddion, dylunio amgylcheddol, i nwyddau a chyfryngau cymdeithasol, cymhwyswyd yr hunaniaeth a’r brand i amrywiaeth o bwyntiau cyffwrdd, i gyd yn adrodd stori Fun HQ Caerdydd mewn modd cyson a hwyliog. 

1/6

Hwyl, diogel a bod yn feiddgar oedd y gwerthoedd craidd ac adlewyrchwyd y rhain ar draws yr allbynnau gweledol.

Gyda dyddiad lansio cyflym yn agosáu, a chynulleidfa newydd, gofyniad am gynnwys cymdeithasol newydd ffres oedd yr her nesaf. Gan ddechrau gyda’r strategaeth, rhoddodd ein tîm cynnwys cymdeithasol gyngor i’r cleient ar ddewis sianeli, targedu cynulleidfaoedd a chynnwys, a datblygodd ddull o gyflwyno’r lansiad ar draws amrywiaeth o lwyfannau.

O ymgyrchoedd taledig i gynnwys cymdeithasol organig, gan gynnwys ffilmiau hyrwyddo, a straeon Instagram tu ôl i’r llenni; i ymateb i negeseuon a cheisiadau, a chynnal digwyddiad i’r cyfryngau lleol a dylanwadwyr, llwyddodd y tîm i feithrin ymwybyddiaeth gymdeithasol ac ymwybyddiaeth i sefydlu Fun HQ Caerdydd fel atyniad teuluol, hwyliog y gellir ymddiried ynddo, cyn ail-dargedu cynulleidfaoedd gyda manylion am gynigion a gyrru traffig i’r wefan docynnau.

Mae ein tîm cynnwys cymdeithasol yn parhau i reoli’r cyfrifon cymdeithasol yn ddyddiol, gan greu cynlluniau cynnwys misol cymhellol sy’n cyd-fynd â’n strategaeth cyfryngau cymdeithasol wreiddiol, gan sicrhau cysondeb brand ac ansawdd uchel y cynhyrchiad. 

Gan weithio fel tîm integredig, rydym yn llwyddiannus wedi

+ Gweithio gyda dros 10 cyfrif dylanwadwyr gan gynnwys Cory’s World a Tradie’s Wife, gan gomisiynu cynnwys a ragorodd ar gyrhaeddiad dros 1 miliwn ar draws rhaglenni cymdeithasol

+ Tyfu llwyfannau cymdeithasol yn organig o 0 i dros 10,000 o fewn wythnosau

+ Wedi creu post firaol ar TikTok, mae dros 500k o bobl wedi gwylio 

“From day one Orchard understood exactly what I was looking for and this grasp of the brief meant that the project was turned around very quickly and with the minimal number of changes. They were also extremely responsive to any questions/ queries and the finished product looks fantastic in situ.”
Norman George Sayers
Cyfarwyddwr, FUN HQ Caerdydd

Eisiau gweld sut gallwn ni helpu eich busnes i sbarduno ymgysylltu?

Astudiaethau achos

0
0

Beth am sgwrs?

Rydym bob amser yn hapus i gwrdd â phobl newydd